Servei de Contenidors

Amb l’ objectiu de satisfer les necessitats del client , disposem de contenidors des de 1m3 fins a 30m3 de capacitat, així com de contenidors especials per a espais reduïts. Per a grans volums disposem de autocompactadores.

Contenidors per a oficines

Disposem de contenidors de grandària reduïda per situar en oficines per a la recollida de paper blanc, aquest paper es destina íntegrament al reciclatge. A petició del client es realitzarà la destrucció confidencial i es lliurarà un  Certificat de Destrucció.