Retirem documentació confidencial per a la seva destrucció.

Garantim que tots els documents retirats de les seves dependències, una vegada traslladats a la nostra planta de SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, seran destruïts convenientment mitjançant un sistema de DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL a un nivell de seguretat 5 (nivell màxim) segons la norma DIN 32757.

Que tant en la recollida i trasllat, com en el procés de destrucció seran respectades les mesures de seguretat exigides pel client, així com les establertes per la Llei 15/1995 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.