Apostem fermament per la gestió de residus més beneficiosa per al medi ambient. En aquest sentit la valorització és la forma de gestió prioritària. Per això reciclem, recuperem i transformem els residus en matèries primeres.

CARTRÓ/PAPER : Recuperem el 100% del paper i cartró retirat als nostres clients.

PLÀSTIC/FILM : Classifiquem les diferents tipologies de plàstics i les transformem en matèria primera reutilizable.

METALLS: Recuperem materials fèrrics i metàl.lics que, una vegada classificats, són destinats a la indústria siderúrgica.

FUSTA/ALTRES: Intentem buscar solucions mediambientals per a la recuperació de qualsevol tipus de residu.