Codi de transport T-3122

Disposem d’una àmplia flota de vehicles i maquinària que ens permet atendre les necessitats dels nostres clients:

  • Camions Portacontenidors de fins a 30 m3
  • Camions Pop
  • Furgonetes per a recollides de petit volum
  • Pales Carregadores
  • Màquines Escombradores
  • Camió Recol·lector per a contenidors d’ 1 a 5 m3.